За нас

Приключи приема на ученици през учебната 2018-2019г.

Публикувани са списъците за първо, второ и трето класиране в раздел „Прием“