Награждаване на победителите в конкурс за компютърна презентация „Народни будители“ – ноември 2019г.